Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu rkocka.com

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a platia pri nákupe v internetovom obchode rkocka.com , ktorého prevádzkovateľom je Juraj Hegyi, so sídlom Boriny 1362/32, 92901 Dunajská Streda, zaregistrovaný na:


Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci (podnikateľ) je právnícka osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich dalším predajom či obchodovaním s nimi.


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke rkocka.com. Snažíme sa, aby objednávanie v našom internetovom obchode bolo čo najjednoduchšie a naša ponuka bola prehľadná.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku rkocka.com  sa považujú za záväzne. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Pri objednávaní cez internet prosím uveďte nasledujúce údaje:

-          ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mailový kontakt

-          ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte prosím názov podnikateľa, IČ, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH, miesto podnikania, telefónne číslo a e-mailový kontakt

-          názov (prípadne kód) tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky, cena tovaru a požadované množstvo tovaru

-          vybraný spôsob platby a dodania tovaru, ako aj adresu pre dodanie tovaru

 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru s Vami dohodneme pomocou e-mailu. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.


Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

-          na dobierku : tovar Vám zašleme po telefonickom alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku Slovenskou Poštou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že Vami objednaný tovar nemáme na sklade, doba dodania tovaru je 2-3 týždňov, prípadne dohodou.

-          prevodom  na účet: zákazníkovi budú zaslané na e-mailovú adresu podklady k platbe, po potvrdení Vašej objednávky je potrebné uskutočniť úhradu na náš bankový účet prevodom, alebo priamym vkladom a následne po overení Vašej platby Vám bude tovar zaslaný poštou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-4 pracovných dní od prijatia platby.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu sumu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke.


Poštovné a balné

Internetový obchod rkocka.com si balné neúčtuje. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa to nasledovne:

1. Doručenie Slovenskou poštou na adresu/na poštu

a) doručenie na adresu pri sume do 50 EUR je 14,50 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava  zdarma,

b) doručenie na poštu pri sume do 50 EUR je 13,50 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava zdarma,

c) doručenie na adresu pri platbe vopred prevodom na účet pri sume do 50 EUR je 4,00 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava zdarma,

d) doručenie na poštu pri platbe vopred prevodom na účet pri sume do 50 EUR je 2,80 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava zdarma. 

 

2. Doručenie kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service

a) pri platbe vopred prevodom na účet pri sume do 50 EUR je 13,40 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava zdarma,

b) dobierka - pri sume do 50 EUR je 4,40 EUR, pri objednávke nad 50 EUR doprava zdarma.

3. V Dunajskej Strede podľa potreby donáška zadarmo nezávisle od ceny objednávky (dodanie tovaru zrealizujeme až po preukázaní sumy na našom účte).

Ceny a podmienky platia na územia Slovenskej republiky.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Väčšina tovaru je skladom, objednávka je expedovaná  v priebehu 3-5 pracovných dní (po pripísaní platby na účet). 
V prípade, že Vami objednaný tovar nemáme na sklade, doba dodania tovaru je 2-3 týždňov, alebo dohodou. Ak je určitý tovar nedostupný na sklade výrobcov z výrobných dôvodov, zákazníka informujeme o približnej dobe dostupnosti vybraného tovaru. 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase a oznámi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. 
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi na miesto určenia.
Slovenská pošta doručuje zásielky do 2 - 3 pracovných dní. Expres Kuriér je služba určená na rýchle doručenie dokumentov a tovaru v rámci celého Slovenska. Zásielka bude doručená už v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že pošta nedoručí oznam o uložení zásielky odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku Slovenskej pošty s podacím číslom.

Odporúčame skontrolovať všetky zásielky, ešte v prítomnosti doručovateľa a to z hľadiska neporušenia alebo nerozlepenia obalov, neprerezania originálnych pások. V prípade porušenia je potreba zásielku ihneď rozbaliť a skontrolovať úplnosť obsahu. Vhodné je tiež venovať pozornosť skutočnosti, či súhlasí počet dodaných zásielok. Je nutné potvrdiť podpisom prevzatie iba skutočného počtu dodaných zásielok. V prípade zisteného poškodenia či neúplnosti zásielky je potrebné na mieste spísať likvidačný zápis o charaktere a rozsahu vzniknutej škody alebo o súpise tovaru, ktorý v zásielke chýba, alebo vzhľadom na povahu poškodenia zásielku odmietnuť prevziať a vrátiť späť na našu adresu s uvedením dôvodu.


Záruka, reklamácie

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Namiesto záručného listu postačí vydať doklad o kúpe, čo slúži ako záručný list. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené opotrebovaním a nesprávnym užívaním. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom  poriadku.


Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho


Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy. Tovar nesmie byť použitý, ani poškodený, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom (návod na použitie, doplnky, príslušenstvo). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho. Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. 
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, minimálne však 15 EUR.
Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.rkocka.com, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške 10% z ceny tovaru,  najmenej však čiastku 10 EUR.  Ak zákazník dobierku neprevzal, ďalší nákup je možné realizovať len v prípade úhrady tovaru vopred na účet.

Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu info@rkcocka.com.  Kupujúci uvádza údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďaľšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode rkocka.com  a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Ku každému tovaru zakúpenému u nás je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený doklad (faktúra), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu. Pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach prípadne iných zjavných nedostatkoch tieto chyby a nedostatky reklamujte priamo u vodiča. Tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom škodový protokol. Vodič tovar zoberie späť a my Vás budeme kontaktovať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia objednávky alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa výberu kupujúceho. Ak zistíte poškodenie alebo čiastočnú stratu obsahu zásielky až po jej odovzdaní a prevzatí, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Po podaní reklamácie Vás budeme kontaktovať a informujeme Vás, ako ďalej postupovať s poškodeným tovarom. Tovar je potrebné uchovať v jeho pôvodnom balení a v žiadnom prípade nič z balenia nevyhadzovať.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 

Poplatok za doručenie reklamovaného tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci. Ak bude Vaša reklamácia vyhodnotená výrobcom produktu ako opodstatnená a uznaná, budú Vám poplatky za doručenie vrátené  späť spolu s peniazmi za tovar, prípadne pošleme Vám nový tovar 15 dní od uznanie reklamácie.  

 

Reklamácia je vyriešená do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

Reklamáciu nám vždy pošlite písomne e-mailom na info@rkocka.com alebo doporučeným listom na adresu predávajúceho.

Reklamácia musí obsahovať:
1. kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúra)
2. presný názov reklamovaného tovaru, 
3. popis chyby alebo poškodenia zásielky,
4. fotodokumentáciu (poškodeného tovaru, ako aj balenia, v ktorom bol doručený).


Tovar posielajte doporučene a ako poistený balík, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Pre tovar, pri ktorom nie je riadne priložený záručný list, platí dodací list, resp. faktúra aj ako záručný list. Daňový doklad obdržíte dodatočne najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. 11. 2013.l